२१.प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा

प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा, असेच का अन् तसेच का ?
शिकणे कधी संपत नाही, होऊ दयात लाख चुका.
कुत्र्याची शेपूट वाकडी का?
पेंग्विनची मान तोकडी का ?
क्रिकेटची बॅट लाकडी का?
सापाची चाल वाकडी का?
प्रश्न विचारा….

वटवाघळं रात्री फिरतात का ?
मासे पाण्यात तरतात का ?
पतंग दिव्यावर मरतात का ?
काजवे चमचम करतात का ?
प्रश्न विचारा….

खोकल्याची उबळ येते का ?
सर्दीत नाक गळते का?
मेंदूला वास कळतो का?
आठवणीने उचकी लागते का?
प्रश्न विचारा….

रंगीत तारे असतात का?
दिवसा तारे दिसतात का?
जीवसृष्टी आणखी कुठे असेल का ?
माणसासारखा माणूस होईल का ?
प्रश्न विचारा.

गौरीशंकर गंगा