By easyiq

Showing 10 of 812 Results

2. कार्य आणि ऊर्जा

सामान्यत: कोणत्याही शारीरिक किंवा बौद्धिक कृतीला कार्य म्हणून संबोधण्याची प्रथा आहे. आपण चालतो किंवा धावतो तेंव्हा आपल्या शरीरातील ऊर्जा कार्य करण्यासाठी उपयोगात आणली जाते. अभ्यास करणाऱ्या मुलीनेही कार्य केले अाहे […]

4. Climate

INDIA:   BRAZIL: Because of the vast latitudinal extent of Brazil, it experiences wide range of climatic variations in climate. For example near equator it is hot while temperate type […]