5th Marathi

Showing 10 of 27 Results

२७.अभंग

आंधळ्याची काठी । अडकली कवणें बेटीं ॥ १ ॥ माझिये हरणी । गुंतलीस कोणे रानीं ।। २ ।। मुर्के मी पाडस । चुकलें भोवें पाहें वास ।। ३ ।। तुजवीण […]

२६. पाण्याची गोष्ट

(प्रसंग १ रत्नाच्या घरी) (मुले शाळेत जायला निघाली. जाताना रत्नाला बोलवायला तिच्या घरी आली ) मीना : (दारात उभी राहून) रत्ना, ए. रत्ना, अग चल की, उशीर झालाय. आज परिपाठाच्या […]

२५. ढोल

सातपुड्याच्या परिसरातील कंदमुळे, फळे, पटाईत होता. पानाफुलांनी बहरलेले घनदाट जंगल. त्या जंगलात आदिवासी लोक राहायचे. निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून निसर्गाचे नियम पाळून आदिवासी आपले जीवन जगत होते. अशा या आदिवासींच्या होळीला […]

२४.कापणी

आता लागे मार्गेसर. आली कापनी कापनी. आज करे खालेवन्हे. डाव्या डोयाची पापनी। पडे जमीनीले तढे, आली कापनी कापनी तशी माझ्या डोयापुढे, उभी दान्याची मापनी. शेत पिवये धम्मक, आली कापनी कापनी. […]

 २३. छत्रपती राजर्षी शाहूमहाराज

१८९६ चा पावसाळा कोरडाच गेला. प्रजेला अप्रूप होतं. नंतरच्या वर्षीही उन्हाची तल्खली RFLC20 बाढू लागली होती. आभाळात कोरड ढंग जमायचे, निघून जायचे प्रजेच्या डोळ्यांतील पाणीसुद्धा आटलं. कोल्हापूरच्या सुपीक मातीला भेगा […]

२२. अति तिथं माती

(चक्रमादित्य महाराजांचा दरबार. महाराज प्रवेश करतात.) समशेरबहाद्दर श्रीमंत चक्रमादित्य महाराजांचा जयजयकार असो’ (सर्वजण जयजयकार करतात.) आस्ते कदम महाराज. आस्ते कदम ….. महाराज : (सिंहासनावर बसून) बसा मंडळी, बसा. (प्रधानास) काय […]

२१.प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा

प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा, असेच का अन् तसेच का ? शिकणे कधी संपत नाही, होऊ दयात लाख चुका. कुत्र्याची शेपूट वाकडी का? पेंग्विनची मान तोकडी का ? क्रिकेटची बॅट लाकडी […]

२०.माझं शाळेचं नक्की झालं!

कोल्हापूरमधल्या कळंबा मध्यवर्ती कारागृहाजवळ रस्त्याला लागूनच एका सरळरेषेत पंधरा-वीस झोपड्या होत्या. त्यातल्याच एका झोपडीत आम्ही राहत होतो. मातीच्या कच्च्या विटांनी बांधलेल्या भिती, त्यापण पावसाचं पाणी मुरून पडण्याच्या बेतात होत्या. फुटकीतुटकी […]

१९. वासरू

ओढाळ वासरू रानी आले फिरू, कळपाचा घेरू सोडूनिया. कानामध्ये वारे भरूनिया न्यारे, फेर धरी फिरे रानोमाळ. मोकाट मोकाट अफाट अफाट, वाटेल ती वाट धावू लागे. विसरूनी भान, भूक नि तहान, […]

१८. कारागिरी

मला आठवत, लहानपणी मी नेहमी आमच्या अजोळाच्या शेजारच्या कुंभारवाड्यात जायची. तिथे एका फिरत्या चाकावर मातीचा गोळा ठेवला, की कुंभाराच्या हाताच्या चपळाईन लहान-मोठी मातीची भांडी तयार व्हायची फार गंमत वाटायची बघताना […]