6th History

Showing 10 of 16 Results

१.५ जिल्हा प्रशासन

५.१ जिल्हाधिकारी ५.२ जिल्हा पोलीस प्रमुख ५.३ जिल्हा न्यायालय ५.१ जिल्हाधिकारी जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख जिल्हाधिकारी असतो. त्याची नेमणूक राज्यशासन करते. जिल्हाधिकाऱ्याला शेतसारा गोळा करण्यापासून ते जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यापर्यंत […]

१.४ शहरी स्थानिक शासन संस्था

४.१ नगरपंचायत ४.२ नगरपरिषद ४.३ महानगरपालिका  मागील पाठात आपण ग्रामीण भागातील स्थानिक शासन संस्थांचे स्वरूप पाहिले. या पाठात आपण शहरी भागातील स्थानिक शासन संस्थांचे स्वरूप समजावून घेणार आहोत. शहरी स्थानिक […]

१.३ ग्रामीण स्थानिक शासन संस्था

३.१ ग्रामपंचायत ३.२ पंचायत समिती ३.३ जिल्हा परिषद समाजाचे नियमन करण्यात स्थानिक शासन संस्था महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. आपल्या देशात या संस्थांबरोबरच संघशासन व राज्यशासनही समाजनियमनाच्या कामात सहभागी असते. स्थानिक […]

१.२ समाजातील विविधता

२.१ विविधता हीच आपली ताकद २.२ धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व २.३ आपल्या जडणघडणीत समाजाचा सहभाग २.४ समाजाचे नियमन भारतीय समाजात अनेकविध भाषा, धर्म, संस्कृती, चालीरीती, परंपरा आहेत. ही विविधता आपले सांस्कृतिक वैभव […]

१.१ आपले समाजजीवन

१.१ माणसाला समाजाची गरज का वाटली ? १.२ माणसातील समाजशीलता १.३ आपला विकास १.४ समाज म्हणजे काय ? इयत्ता पाचवीच्या पाठ्यपुस्तकात माणसाची उत्क्रांती कशी झाली हे तुम्ही शिकलात. आजचे आपले […]

११. प्राचीन भारत आणि जग

११.१ भारत आणि पश्चिमेकडील देश ११.२ भारत आणि आशिया खंडातील इतर देश ११.१ भारत आणि पश्चिमेकडील देश हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांनी पश्चिमेकडील देशांशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले होते. तेव्हापासूनच भारताची बाह्य […]

१०. प्राचीन भारत : सांस्कृतिक

१०.१ भाषा आणि साहित्य १०.२ लोकजीवन १०.३ विज्ञान १०.४ शिक्षणाची केंद्रे १०.५ स्थापत्य आणि कला १०.१ भाषा आणि साहित्य  प्राचीन भारतात साहित्य निर्मितीची अखंड परंपरा होती. संस्कृत, अर्धमागधी, पाली आणि […]

९. दक्षिण भारतातील प्राचीन राज्ये

९.१ चेर, पांड्य आणि चोळ राजघराणी ९.२ सातवाहन राजघराणे ९.३ वाकाटक राजघराण ९.४ चालुक्य राजघराणे ९.५ पल्लव राजघराणे ९.६ राष्ट्रकूट राजघराण ९.१ चेर, पांड्य आणि चोळ राजघराणी दक्षिणेतील प्राचीन राजसत्तांमधील […]

८. मौर्य साम्राज्यानंतरची राज्ये

८.१ शुंग घराणे ८.२ इंडो-ग्रीक राजे ८.३ कुशाण राजे ८.४ गुप्त राजघराणे ८.५ वर्धन राजघराणे ८.६ ईशान्य भारतातील राजसत्ता ८.१ शुंग घराणे  सम्राट अशोकानंतर मौर्य सत्तेचे सामर्थ्य कमी होत गेले. […]

७. मौर्यकालीन भारत

७.१ ग्रीक सम्राट सिकंदराची स्वारी ७.२ मौर्य साम्राज्य ७.१ ग्रीक सम्राट सिकंदराची स्वारी ग्रीक सम्राट अलेक्झांडर ऊर्फ सिकंदर याने इ.स.पू. ३२६ मध्ये भारताच्या वायव्य प्रदेशावर स्वारी केली. सिंधू नदी ओलांडून […]