6th Mar Science

Showing 10 of 16 Results

१६. विश्वाचे अंतरंग

सर्वसाधारणपणे निरभ्र व काळोख्या रात्री आकाशामध्ये दक्षिणोत्तर पसरलेला तारकांनी भरलेला एक पांढरा धुरकट पट्टा तुम्हाला दिसेल. हीच आपली आकाशगंगा होय. तिला ‘मंदाकिनी’ नावाने ओळखले जाते. असंख्य तारे व त्यांच्या ग्रहमालिका […]

१५. चुंबकाची गंमत

सांगा पाहू ! १. पिन होल्डर उलटा धरला तरी त्यामध्ये ठेवलेल्या टाचण्या खाली पडत नाहीत. असे का होते ? २. फ्रीजचे दार लावत असताना एका ठराविक अंतरावरून ते आपोआप बंद […]

१४. प्रकाश व छायानिर्मिती

सांगा पाहू १. गडद अंधारामध्ये आपल्याला वस्तू दिसतात का ? २. सभोवतालच्या वस्तू आपल्याला कशामुळे दिसतात ? ३. शेजारील प्रत्येक चित्रामध्ये कशापासून प्रकाश मिळत आहे? ज्या वस्तू किंवा पदार्थ प्रकाश […]

१३. ध्वनी

१. शाळेमध्ये मधल्या सुट्टीच्या वेळी कोणकोणते आवाज कानांवर पडतात ? २. वर्गामध्ये शांतता असताना डोळे मिटून शांत बसा. आसपासचे कोणकोणते आवाज ऐकू येतात ? या सर्व आवाजांची सामाईक यादी करून […]

१२. साधी यंत्रे

खालील चित्रांमध्ये काही कामे युक्तीने पूर्ण करण्यासाठी एक ठराविक साधन वापरलेले आहे. त्या साधनांचा नाव सांगून त्याचा कसा उपयोग होत आहे याची वर्गात चर्चा करा. दैनंदिन जीवनामध्ये कमी वेळेत कमी […]

११. कार्य आणि ऊर्जा

कार्य करून पहा. १. एक रिकामी पेटी घेऊन चित्रात दाखवल्याप्रमाणे तिला दोर बांधा. २. दोराच्या साहाय्याने ती ओढत १० मीटर अंतर सरळ रेषेत चाला. ३. आता त्याच पेटीमध्ये २० पुस्तके […]

१०. बल व बलाचे प्रकार

१. वल्ह्याच्या साहाय्याने रेटा न देता नाव पाण्यात पुढे जाईल का ? २. बैलगाडी पुढे जाण्यासाठी जोर कोण लावतो? ३. फुटबॉल खेळत असताना चेंडू कशामुळे गतिमान होतो ? त्याची दिशा […]

९. गती व गतीचे प्रकार

आपल्याला रोजच्या जीवनात अनेक वस्तूंमध्ये हालचाल होताना दिसते. हालचाल होणाऱ्या वस्तू गतिमान आहेत असे आपण म्हणतो. वरील चित्रात कोणत्या वस्तू गतिमान अवस्थेत दिसत आहेत. त्यांच्या गतीमध्ये कोणते फरक दिसतात त्याची […]

८. आपली अस्थिसंस्था व त्वचा

कधी कधी आपण खेळताना पडतो किंवा आपल्याला अपघात होतो, तेव्हा आपल्या हाताचे किंवा पायाचे हाड मोडते यालाच आपण ‘अस्थिभंग’ असे म्हणतो. अस्थि म्हणजे हाड. अस्थिभंग झालेल्या व्यक्तीला असह्य वेदना होतात […]

७. पोषण आणि आहार

सजीव अन्न व पाणी घेऊन त्यांचा विविध कामांसाठी उपयोग करतात. ऊर्जा मिळवणे • शरीराची वाढ होणे शरीराच्या दैनंदिन क्रिया पार पाडणे • आजारांचा प्रतिकार करणे. पोषकतत्त्वे आणि अन्नपदार्थ कर्बोदके, स्निग्ध […]