Uncategorized

3 Results

math

[@id=”answer1″]/p[13]/mjx-container[1]/mjx-math \\begin{array}{cc} a & b \\\\ c & d \\end{array}

test

परीक्षा दिनांक १२ फेब्रुवरी २०२३, रविवार रोजी घेण्यात येईल. परीक्षा ही २ सत्रात घेण्यात येईल. पहिल्या सत्रात जे विद्यार्थी परीक्षा देतील त्यापैकी काही विद्यार्थी दुसऱ्या सत्रासाठी निवडण्यात येतील. दुसऱ्या सत्रात […]